News
Loading...

facebook twitter google_plus youtube rss

22/08/2016

[Tutorial] Interior rendering workflow – khử noise trong render

Võ Mạnh Quân 22:21 22/08/2016 » » » » » »
 
(Ảnh hoàn thành)
Bài viết này sẽ giúp bạn thiết lập 1 cảnh nội thất qua các giai đoạn sử dụng Vray với mục đích:
+Giảm độ noise.
+Giảm các đốm sáng.
Chúng ta bắt đầu thiết lập  
+Thiết lập môi trường HDRI cho environment 
+Thiết lập Vray Sun ngoài trời
+Sử dụng linear workflow(LWF-gamma=2.2) 
Bước 1: Thiết lập mặc định cho cảnh(bảng F10)

 Adaptive DMC Sampler
Min subdivs = 1
Max Subdivs = 4
Clr thresh = 0.01

Irradiance map
Min rate = -3
Max rate = 0
HSph subdivs = 50
Interp. Samples = 20
Clr thresh = 0.3
Nrm thresh = 0.1
Dist thresh = 01
Light cache
Subdivs = 1000
DMC Sampler
Adaptive amount = 0.85
Noise threshold = 0.01
Min samples = 8
Global subdivs multiplier = 1
(Kết quả bước 1)

 KQ: do nguồn sáng thấp bi hạn chế,các đốm sáng xuất hiện rất nhiều trên tường và trên các vật liệu phản xạ.
Bước 2: Giảm đốm sáng
Các đốm sáng được gây ra do ánh sáng yếu và có thể làm mịn bằng cách tăng các subdiv của HSphChúng ta cũng có thể giảm min và max độ phân giải hình ảnh. 
 Adaptive DMC Sampler
Min subdivs = 1
Max Subdivs = 4
Clr thresh = 0.01

Irradiance map 
Min rate = -5
Max rate = -2
HSph subdivs = 80

Interp. Samples = 20
Clr thresh = 0.3
Nrm thresh = 0.1
Dist thresh = 01
Light cache
Subdivs = 1000
DMC Sampler
Adaptive amount = 0.85
Noise threshold = 0.01
Min samples = 8
Global subdivs multiplier = 1
(Kết quả bước 2)

 KQ: Các đốm sáng gần như đã được xóa ,xong các vật liệu phản xạ vẫn còn gặp vấn đề.
Bước 3: Tăng điểm ảnh cho các khu vực
 Thông thường khi thiết lập vật liệu,bạn thường thiết lập giá trị subdiv là 8 ,như thế đối với vật liệu phản xạ ánh sáng là rất thấp. Các bạn có thể tinh chỉnh lại giá trị từng vật liệu để đạt được kết quả cao,tuy vậy với 1 bản vẽ quá nhiều vật liệu,công việc đó đòi hỏi bạn phải có thời gian. Do vậy tôi đưa ra phương pháp tinh chỉnh ngắn gọn nhất nhưng khá tốn thời gian render bằng cách tinh chỉnh giá trị subdiv của các đối tượng DMC.Làm đến bước này thì bài của bạn đã được cải thiện đáng kể.
 Adaptive DMC Sampler
Min subdivs = 1
Max Subdivs = 4
Clr thresh = 0.01
Irradiance map
Min rate = -5
Max rate = -2
HSph subdivs = 80
Interp. Samples = 20
Clr thresh = 0.3
Nrm thresh = 0.1
Dist thresh = 01
Light cache
Subdivs = 1000
DMC Sampler
Adaptive amount = 0.85
Noise threshold = 0.01
Min samples = 8
Global subdivs multiplier = 4 (chỉ nên 1,5-2 vì thời gian render sẽ tăng cao)

(Kết quả bước 3)
 KQ: vật liệu đã giảm noise đáng kể xong trong những khu tối vẫn còn độ noise.
Bước 4: Tăng Subdiv ảnh
Light cache(subdiv) = 1000 đối với cảnh nội thất là khá thấp.Do vậy tôi tăng giá tri này lên nhằm tăng giá trị hình ảnh các khu vực  và tổng thể.
Adaptive DMC Sampler
Min subdivs = 1
Max Subdivs = 4
Clr thresh = 0.01
Irradiance map
Min rate = -5
Max rate = -2
HSph subdivs = 80
Interp. Samples = 20
Clr thresh = 0.3
Nrm thresh = 0.1
Dist thresh = 01
Light cache
Subdivs = 2500
DMC Sampler
Adaptive amount = 0.85
Noise threshold = 0.01
Min samples = 8
Global subdivs multiplier = 4 
(Kết quả bước 4-hoàn thành)

 The end:
Với bài TUT này tôi hy vọng các bạn se không gặp trở ngại khi thiết lập 1 cảnh nội thất với độ noise quá nhiều.Các thông số của bạn khi thực hiện có thể không cần quá cao như trên.Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào có thể gửi câu hỏi lên Facebook Group M3D tại: http://www.facebook.com/groups/market3d/ 
Nguồn: market3d.wordpress.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Next previous home