News
Loading...

facebook twitter google_plus youtube rss

07/07/2018

Hướng dẫn xử lý virus Macro trong file Excel bằng Bkav Pro

Macro là tên gọi chung của những đoạn mã lệnh được sử dụng để thực hiện một số nhiệm vụ một cách tự động. Việc sử dụng Macro sẽ giúp người sử dụng đơn giản hóa các thao tác lặp đi lặp lại để thực hiện một công việc cụ thể nào đó, chỉ bằng một câu lệnh Macro. Các ứng dụng trong bộ Microsoft Office như Word, Excel, PowerPoint đều cho phép tạo ra các Macro ngay trong các file văn bản, file bảng tính hay file trình diễn. Hacker đã lợi dụng điều này để tạo ra virus Macro, lây nhiễm trên các file văn bản (.doc, .docx), các file bảng tính (.xls, .xlsx) hay các file trình diễn (.ppt, .pptx) của các phần mềm Word, Excel hay PowerPoint.
Virus Macro khi nhiễm vào máy tính sẽ làm tăng dung lượng thực tế của các file dữ liệu bị nhiễm, làm ảnh hưởng đến thao tác của người sử dụng cũng như đánh cắp, phá hoại thông tin, dữ liệu của người sử dụng. Khi người sử dụng mở file bị nhiễm virus Macro, virus Macro sẽ được kích hoạt. Từ lúc này, nếu người sử dụng mở song song các file dữ liệu khác, virus Macro đã được kích hoạt sẽ lây nhiễm vào các file dữ liệu vừa được mở. Bằng cách đó, virus Macro sẽ "tự nhân bản" để lây lan, phá hoại.
Một số dấu hiệu khi máy bị nhiễm virus Macro ở các file bảng tính Excel: khi mở chương trình Microsoft Excel, chương trình Excel sẽ tự động mở thêm sheet mới có tên "yyyyy" hoặc "Book1" và xuất hiện cảnh báo Macro.
Để xử lý triệt để các virus Macro ở các file bảng tính Excel, cũng như khôi phục trạng thái gốc cho các file dữ liệu Excel bị nhiễm virus Macro một cách hiệu quả, bạn hãy làm theo các bước sau:
Bước 1: Mở chương trình Bkav Pro chọn menu Công cụ. Trên menu Công cụ chọn tiếp Sửa chữa file Excel.
Next previous home